Hvordan CEO-kompensation kan tilskynde virksomhedsrisikoen


Hvordan CEO-kompensation kan tilskynde virksomhedsrisikoen

Hvis en virksomhed ønsker sin administrerende direktør at spille det sikkert, bør det overveje at omstrukturere sin kompensationspakke.

En undersøgelse medforfatter af Michigan State University professor Robert Wiseman hævder, at i stedet for at udstede stocksand stock muligheder i forudbestemte mængder bør bestyrelsen variere en administrerende direktørs egenkapitalbaserede kompensation gennem en plan baseret på risikovilligheden for hver virksomheds ønsker.

"Jeg vil hævde, at administrerende direktørens incitamentsstruktur opmuntrede til den store risikovillighed spillede en stærk rolle i recessionen, "sagde wiseman. "Derfor styrer risikopræferencer gennem kompensation noget, der bør være på dagsordenen for en virksomheds bestyrelse."

For undersøgelsen undersøgte forskere koncernchefens kompensation og finansielle data for handelsvirksomheder fra 1996 til 2009. Studiet analyserede Nuværende formue, hvilket er, hvor meget en aktie eller aktieoptioner ville være værd, hvis udbetalt i dag, såvel som potentiel rigdom, hvilket er, hvor meget mere egenkapitalen ville være værd ved udløbsdatoen, typisk år på vej.

Undersøgelsen viste, at virksomhedsledere, der havde tre gange så meget potentiel rigdom som nuværende rigdom, var mere villige til at tage potentielt destruktive risici. Samtidig var de med en lige stor mængde velstand og potentiel rigdom mindre tilbøjelige til at tage sådanne risici ud af frygt for at miste den betydelige mængde rigdom, de havde samlet.

Forskerne fandt, at benchmark for virksomheder, der søger at Opmuntre værdiforøgende risikovilligelse har en administrerende direktør, der har dobbelt så meget potentiel rigdom som den nuværende rigdom. Disse CEO'er vil sandsynligvis tage risici med det formål at dyrke virksomheden fornuftigt, konkluderede undersøgelsens forfattere.

Wiseman sagde, at resultaterne udfordrer den nuværende tankegang, at aktieoptioner ikke indebærer nogen risiko for direktører.

"Hvis en virksomheds bestyrelse ønsker at påvirke den administrerende direktørs risikostyring adfærd, bør det overveje at ændre, hvordan det belønner den administrerende direktør, "sagde han. "Simpelthen at imitere, hvad enhver anden virksomhed gør - som at udstede et forudbestemt antal aktieoptioner halvårlig eller årligt - kan ikke nødvendigvis være den rigtige ting at gøre."

Studien, også medforfatter af Geoffrey Martin fra Melbourne Business School og Luis Gomez-Mejia fra Texas A & M University, vises i et kommende nummer af Academy of Management Journal.


5 Lokale lovgivningsmæssige spørgsmål Små virksomheder bør se på

5 Lokale lovgivningsmæssige spørgsmål Små virksomheder bør se på

Når det kommer til at overvåge lovgivningsmæssige udviklinger, kan det være let at fokusere for snævert på den føderale regering. Hver virksomhedsejer skal dog i det mindste også være opmærksom på, om ikke mere, udviklingen i deres statslovgiver og kommuner. Byer og stater opererer stort set uafhængigt af den føderale regering, omend inden for rammerne af føderal lovgivning, og kan handle for at passere nye regler og foranstaltninger uanset kongresens fokus.

(Ledelse)

Hvad du behøver at vide om de nye føderale overtidsregler

Hvad du behøver at vide om de nye føderale overtidsregler

En regelændring annonceret den 18. maj af US Department of Labor (US DOL) ville udvide overtidsbeskyttelse til en anslået 4,2 millioner arbejdstagere, der udvider reglen til at dække dem, der gør mindre end $ 47.476 per år og fjernelse af længe fritagelser i loven. Mobby Business gravede ind i specifikationerne i den nye forordning og talte med arbejdsmarkedspolitiske eksperter og personalepersonale om de forventede virkninger af forandringen, både for arbejdsgivere og arbejdstagere.

(Ledelse)